Alan Ross - Arena Euro Disco (2017) - Valentino Mon Amour